telefons: 67605706
  e-pasts: lsua@lsua.lv
  facebook: @LSUAsociacija

1

Biedrība Latvijas siltumuzņēmumu asociācija (LSUA) ir sabiedriska profesionāla organizācija, kurā apvienojušies centralizētās siltumapgādes uzņēmumi, siltumiekārtu un aprīkojuma ražotāji un piegādātāji, kā arī atsevišķi individuālie biedri - enerģētikas eksperti. LSUA mērķis ir, apvienot centralizētajā siltumapgādē un akstumapgādē un ar to saistītajās nozarēs strādājošus komersantus, institūcijas un speciālistus, kopīgiem mērķiem, uzdevumiem un pasākumiem, lai biedru un Latvijas sabiedrības interesēs veiktu mērķtiecīgu darbību: siltumapgādes un aukstumapgādes uzlabošanu un koģenerācijas attīstīšanu.

Asociācija ir dibināta 1993.gadā un šobrīd tajā ir 61 biedrs. LSUA ir Eiropas asociācijas Euroheat & Power biedrs, kā arī ir izveidota veiksmīga sadarbība ar citu valstu nozares asociācijām. Asociācijas pastāvēšanas 24 gadu laikā ir izveidota arī veiksmīga sadarbība ar valsts pārvaldes institūcijām un citām nevalstiskajām organizācijām. 

Pārstāvot biedru intereses, LSUA regulāri apkopo un sniedz priekšlikumus ar nozari saistīto likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvu izstrādē, un aktīvi piedalās dažādu informatīvo ziņojumu, attīstības dokumentu un koncepciju izstrādē.

2


(2018-03-27)
Jūrmalas siltums paraksta brīvprātīgo vienošanos
SIA Jūrmalas siltums ir otrais no kopumā pieciem siltumuzņēmumiem, kas ir parakstījis brīvprātīgo vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu ar Ekonomikas ministriju.

(2017-10-25)
Salaspils siltums saņem apbalvojumu
SIA Salaspils Siltums ir pirmais Latvijas uzņēmums, kas ieguvis prestižo apbalvojumu “GLOBAL DISTRICT ENERGY CLIMATE AWARD” kategorijā Modernizācija.

(2017-09-06)
Siltumenerģijas tarifs

(2017-08-07)
Apkopota informācija par SAM 4.3.1. 1. kārtai iesniegtajiem projektiem
CFLA ir apkopojusi informāciju par 1.kārtai iesniegtajiem projektiem

uz augšu