telefons: 67605706
  e-pasts: lsua@lsua.lv
  facebook: @LSUAsociacija
Likumi

Enerģētikas likums

Energoefektivitātes likums

Ēku energoefektivitātes likums

 

Ministru kabineta noteikumi un Metodikas

Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumi Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"

Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumi Nr. 487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi"

Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumi Nr. 669 “Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu”

Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumi Nr.561 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā "

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika

Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumi Nr. 660 “Energoefektivitātes monitoringa noteikumi”

Nozares politikas plānošanas dokumenti un Direktīvas

Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 25. oktobris) par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti(2024-05-10)
Padomes sēde 2024.gada maijā

(2024-04-12)
Padomes sēde 12.04.2024

(2024-01-08)
Padomes sēde 12.janvārī

(2023-12-14)
Padomes sēde 2023.gada 15.decembrī
2023.gada pēdējā LSUA padomes sēde notiks 15.decembrī.

(2023-11-16)
Padomes sēde 2023.gada 17.novembrī

(2023-10-10)
Padomes sēde 2023.gada 13.oktobrī

uz augšu