telefons: 67605706
  e-pasts: lsua@lsua.lv
  facebook: @LSUAsociacija

Siltumenerģijas gala tarifu patērētājiem nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Informācija par tarifa apstiprināšanas procesu un tajā iekļautajām pozīcijām, centralizētās siltumapgādes sistēmas darbību un atbildības robežām, kā arī par faktoriem, kas ietekmē siltumenerģijas patēriņu un maksu par to, apkopota pievienotajos SPRK materiālos.

 

Iepazīties ar Latvijas pilsētās spēkā esošajiem siltumenerģijas tarifiem var Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājas lapā pieejamajā tarifu kartē:

 


uz augšu