telefons: 67605706
  e-pasts: lsua@lsua.lv
  facebook: @LSUAsociacija
Biedri ikgadējā sapulcē no biedru vidus ievēl 17 pārstāvjus darbam LSUA Padomē nākamajā gadā.
Biedru sapulcē 2019.gada 22.martā tika ievēlēta Padome sekojošā sastāvā:
 
Ina Bērziņa - Veita, SIA Salaspils Siltums, LSUA prezidente
Jānis Bērziņš, SIA Liepājas Enerģija, LSUA viceprezidents
Uģis Osis, AS Rīgas siltums
Uģis Sarma, AS Latvenergo
Valdis Vītoliņš, SIA Jūrmalas siltums
Ēriks Timpars, SIA Enerģijas risinājumi
Aleksandrs Karpenko, SIA Jēkabpils siltums
Edgars Vīgants, SIA Ludzas Bio-Enerģija
Ingars Baļčūns, individuālais biedrs
Andris Vanags, SIA Fortum Latvia
Ivars Bekmanis, SIA BEK - KONSULT
Arnis Uzaris, SIA Ventspils siltums
Ilmārs Rūsis, SIA Bauskas siltums
Kaspars Beķeris, SIA Fortum Jelgava
Egīls Dzelzītis, individuālais biedrs
Edvīns Boriņš, SIA Juglas jauda
Jurijs Zaļupe, SIA Talsu Bio - Enerģija
 
LSUA Padomes sēdes tiek organizētas pēc vajadzības, bet ne retāk kā 10 reizes gadā. Saskaņā ar statūtiem Padome vada asociācijas darbu - nodrošina biedru sapulcē pieņemto lēmumu izpildi, nosaka darbības prioritātes, lemj par jaunu biedru uzņemšanu, dažādu aktivitāšu veikšanu, u.c.


(2018-03-27)
Jūrmalas siltums paraksta brīvprātīgo vienošanos
SIA Jūrmalas siltums ir otrais no kopumā pieciem siltumuzņēmumiem, kas ir parakstījis brīvprātīgo vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu ar Ekonomikas ministriju.

(2017-10-25)
Salaspils siltums saņem apbalvojumu
SIA Salaspils Siltums ir pirmais Latvijas uzņēmums, kas ieguvis prestižo apbalvojumu “GLOBAL DISTRICT ENERGY CLIMATE AWARD” kategorijā Modernizācija.

(2017-09-06)
Siltumenerģijas tarifs

(2017-08-07)
Apkopota informācija par SAM 4.3.1. 1. kārtai iesniegtajiem projektiem
CFLA ir apkopojusi informāciju par 1.kārtai iesniegtajiem projektiem

uz augšu