telefons: 67605706
  e-pasts: lsua@lsua.lv
  facebook: @LSUAsociacija
Biedri ikgadējā sapulcē no biedru vidus ievēl 17 pārstāvjus darbam LSUA Padomē nākamajā gadā.
LSUA padomes sastāvs 2021.gadā:
 
Ina Bērziņa - Veita, SIA Salaspils Siltums, LSUA prezidente
Jānis Bērziņš, SIA Liepājas Enerģija, LSUA viceprezidents
Ivars Bekmanis, SIA BEK - KONSULT
Edgars Vīgants, SIA Ludzas Bio-Enerģija
Kaspars Beķeris, SIA Fortum Jelgava
Uģis Osis, AS Rīgas siltums
Arnis Uzaris, SIA Ventspils siltums
Aleksandrs Karpenko, SIA Jēkabpils siltums
Ingars Baļčūns, individuālais biedrs
Valdis Vītoliņš, SIA Jūrmalas siltums
Uģis Sarma, AS Latvenergo
Egīls Dzelzītis, individuālais biedrs
Jurijs Zaļupe, SIA Talsu Bio - Enerģija
Artis Birkmanis, PAS Daugavpils siltumtīkli
Ēriks Timpars, SIA Enerģijas risinājumi
Edvīns Boriņš, SIA Juglas jauda
Gatis Bažbauers, individuālais biedrs
 
LSUA Padomes sēdes tiek organizētas pēc vajadzības, bet ne retāk kā 10 reizes gadā. Saskaņā ar statūtiem Padome vada asociācijas darbu - nodrošina biedru sapulcē pieņemto lēmumu izpildi, nosaka darbības prioritātes, lemj par jaunu biedru uzņemšanu, dažādu aktivitāšu veikšanu, u.c.

uz augšu