telefons: 67605706
  e-pasts: lsua@lsua.lv
  facebook: @LSUAsociacija
Likumi

Enerģētikas likums

Energoefektivitātes likums

Ēku energoefektivitātes likums

 

Ministru kabineta noteikumi un Metodikas

Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumi Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"

Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumi Nr. 487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi"

Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumi Nr. 669 “Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu”

Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumi Nr.561 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā "

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika

Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumi Nr. 660 “Energoefektivitātes monitoringa noteikumi”

Nozares politikas plānošanas dokumenti un Direktīvas

Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 25. oktobris) par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti(2023-11-16)
Padomes sēde 2023.gada 17.novembrī

(2023-10-10)
Padomes sēde 2023.gada 13.oktobrī

(2023-09-13)
Padomes sēde 2023.gada 15.septembrī

(2023-08-23)
Padomes sēde 2023.gada 25.augustā

(2023-06-09)
Padomes sēde 16.jūnijā
Jūnijā LSUA padomes sēde notiks AS Rīgas siltums Imantas siltumcentrālē.

(2023-05-10)
Padomes sēde 2023.gada 12.maijā
LSUA Padome maijā tiksies Rīgā, Zasulauka siltumcentrālē

(2023-04-12)
Padomes sēde 2023.gada 14.aprīlī
2023.gada 14.aprīlī LSUA padomes sēde notiks Jūrmalā

(2017-02-14)
Padome
2023. gada martā ievēlēta jauna biedrības Padome.

uz augšu