telefons: 67605706
  e-pasts: lsua@lsua.lv
  facebook: @LSUAsociacija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apkopojusi informāciju par 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" 1.atlases kārtā iesniegtajiem projektiem. Kopā ir saņemti 85 projektu pieteikumi un tajos plānotais KF līdz finansējums veido 45 milj. EUR. Ņemot vērā lielo interesi, Ekonomikas ministrija varētu lemt par papildu finansējuma pārdali no citām ES fondu līdzfinansētajām programmām, par kurām projektu iesniedzējiem būs mazāka interese un tām paredzētais finansējums netiks pilnībā apgūts.

Projektu vērtēšanu tiek plānots pabeigt līdz 17.oktobrim. Plašāka informācija pieejama CFLA mājas lapā .(2018-03-27)
Jūrmalas siltums paraksta brīvprātīgo vienošanos
SIA Jūrmalas siltums ir otrais no kopumā pieciem siltumuzņēmumiem, kas ir parakstījis brīvprātīgo vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu ar Ekonomikas ministriju.

(2017-10-25)
Salaspils siltums saņem apbalvojumu
SIA Salaspils Siltums ir pirmais Latvijas uzņēmums, kas ieguvis prestižo apbalvojumu “GLOBAL DISTRICT ENERGY CLIMATE AWARD” kategorijā Modernizācija.

(2017-09-06)
Siltumenerģijas tarifs

(2017-08-07)
Apkopota informācija par SAM 4.3.1. 1. kārtai iesniegtajiem projektiem
CFLA ir apkopojusi informāciju par 1.kārtai iesniegtajiem projektiem

uz augšu