telefons: 67605706
  e-pasts: lsua@lsua.lv
  facebook: @LSUAsociacija

Pirmdien, 2018.gada 26.martā, SIA Jūrmalas siltums parakstīja brīvprātīgo vienošanos ar Ekonomikas ministriju par energoefektivitātes uzlabošanu, ar kuru uzņēmums ir apņēmies laika periodā līdz 2023. gada marta beigām sasniegt enerģijas galapatēriņa ietaupījumu 10% apmērā no uzņēmuma pēdējos trīs gados realizētā siltumenerģijas apjoma. Enerģijas patēriņa samazinājumu paredzēts panākt, gan realizējot informatīvus un izglītojošus pasākumus, gan īstenojot ēkas siltumapgādes sistēmu darbību optimizējošus projektus.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Valdis Vītoliņš norādīja, ka: “Jau gatavojoties energopārvaldības sistēmas ieviešanai, tika veikti būtiski uzlabojumi ražošanas procesa pārvaldībā un efektivitātes uzlabošanā. Atsaucoties Ekonomikas ministrijas aicinājumam noslēgt vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu, esam apņēmušies turpināt iesākto, veicinot klientu izpratni un siltumenerģijas racionālu izmatošanu.” Savukārt Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Stinka pirms vienošanās parakstīšanas atzinīgi novērtēja uzņēmuma paveikto, norādot, ka brīvprātīgā vienošanās ir lieliska iniciatīva, ar kuru tiek iegūts abpusējs labums.

Pirmā brīvprātīgā vienošanās tika parakstīta 2017.gada decembrī, kad sarunu procesu par uzņēmuma plānotajiem efektivitātes viecināšanas pasākumiem pie gala patērētāja bija pabeidzis SIA Salaspils siltums.

Brīvprātīga vienošanās par energoefektivitāti ir viens no instrumentiem valsts energoefektivitātes mērķu sasniegšanā un ilgtermiņa sadarbības veidošanā un pieredzes apmaiņas veicināšanā starp ministriju un uzņēmumiem. Uzskaitītais enerģijas ietaupījums tiks novērtēts un paziņots valsts energoefektivitātes monitoringa sistēmā, tādējādi tiks sniegts izmērāms ieguldījums valsts energoefektivitātes mērķu sasniegšanā.(2018-03-27)
Jūrmalas siltums paraksta brīvprātīgo vienošanos
SIA Jūrmalas siltums ir otrais no kopumā pieciem siltumuzņēmumiem, kas ir parakstījis brīvprātīgo vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu ar Ekonomikas ministriju.

(2017-10-25)
Salaspils siltums saņem apbalvojumu
SIA Salaspils Siltums ir pirmais Latvijas uzņēmums, kas ieguvis prestižo apbalvojumu “GLOBAL DISTRICT ENERGY CLIMATE AWARD” kategorijā Modernizācija.

(2017-09-06)
Siltumenerģijas tarifs

(2017-08-07)
Apkopota informācija par SAM 4.3.1. 1. kārtai iesniegtajiem projektiem
CFLA ir apkopojusi informāciju par 1.kārtai iesniegtajiem projektiem

uz augšu